Teatre clàssic

Arqueoescena també ha endegat una línia nova de treball en a la posada en escena d’obres dramàtiques de l’antiguitat clàssica. En aquest cas, el text literari és portat a l’escenari en una integració de llenguatges i combinant la qualitat interpretativa del text amb els criteris històrics i els recursos tecnològics.

Per als aspectes escenogràfics s’indaga així mateix a partir els espais arquitectònics, els elements iconogràfics de les obres d’art i artesanals i fonts textuals antigues de referència.