Concerts i dansa

Fruit de la recerca de fonts iconogràfiques, textuals i musicològiques, es formulen hipòtesis de reconstrucció del gest, del moviment, de l’esfera sonora i de la declamació que es concreten en propostes d’interpretació musical i posada en escena.

Ressons de l’Olimp és un concert de música grega i grecoromana interpretat amb rèpliques d’instruments musicals antics.

Es va presentar per primera vegada acompanyat de dansa al gener de 2011 al Teatre Can Rajoler de Parets del Vallès.

El projecte ha estat renovat i se’n va oferir un tast amb el nom d’Apol·lo i les Muses el dia 18 de maig de 2016 al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

El dia 7 de febrer de 2017 s’ha ofert aquest concert íntegre al Museo de la Ciencia de Valladolid en el marc de la gira europea de l’European Music Archaeology Project.