Altres serveis

Comptem amb una llarga experiència en elaboració d’activitats didàctiques, inventari i documentació de col·leccions arqueològiques, redacció de projectes museogràfics i plans directors, muntatge d’exposicions, avaluació de visitants, gestió del patrimoni arqueològic i visites guiades.

Oferim serveis professionals relacionats amb els àmbits esmentats, i en particular en els camps de la museografia, la interpretació de monuments i les rutes arqueològiques.

Museografia i didàctica

Estudis de fons museístics i propostes expositives basades en la museografia escenogràfica.

Projectes de dinamització de les col·leccions museístiques per a diferents tipus d’audiències.

Elaboració de propostes específiques d’activitats didàctiques per a grups escolars.

Disseny i programació d’activitats escèniques al museu.

Interpretació de monuments

Projectes de recerca i documentació de monuments i llocs arqueològics.

Elaboració de guions per a la difusió d’elements patrimonials, basats en la recreació, l’experiència i la interacció amb el visitant.

Creació i elaboració de continguts de museus i exposicions per a la difusió a través de portals i llocs web.

Viatges i rutes especialitzades en patrimoni arqueològic per a estudiants i grups en general.