Loading...

PERFORMANCE

Des d’Arqueoescena es treballa en l’estudi de les arts escèniques en l’antiguitat en els seus tres àmbits
específics: les pràctiques teatrals, la dansa i el món de la música.

MÉS INFORMACIÓ

VISITES TEATRALITZADES

En les visites teatralitzades es donen a conèixer els monuments i els espais arqueològics amb un format narratiu diferent de les visites guiades convencionals.

MÉS INFORMACIÓ

RECERCA I INNOVACIÓ

En els diferents processos de recerca i experimentació hi intervenen equips interdisciplinaris de natura diversa: investigadors, guionistes, músics, actors, ballarines educadors, creadors i tècnics.

MÉS INFORMACIÓ

PREGUNTA ALS NOSTRES EXPERTS

INFORMACIÓ

EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC A ESCENA

Arqueoescena és una iniciativa que combina la història, les arts escèniques i la didàctica per a la posada en valor del patrimoni arqueològic.

Ofereix propostes didàctiques i de lleure per difondre el llegat històric per mitjà de la posada en escena en espais patrimonials.

Les propostes de reconstrucció i recreació són dinàmiques i tenen com a pilars la recerca, l’experimentació, la innovació i el llenguatge artístic.

Arqueoescena se situa en una línia pionera que aposta per implantar una forma innovadora de transferència del coneixement adquirit a partir de la recerca desenvolupada en disciplines com l’arqueologia clàssica, la musicologia i la filologia.

La seva orientació es caracteritza per la transversalitat, atès que pivota sobre tres pilars: el  patrimoni historicoarqueològic, les arts escèniques i la pedagogia. En resulten, doncs, productes mixtos i versàtils que deixen el camí obert a la comunicació de la memòria històrica amb tres claus alhora: científica, didàctica i lúdica.

NOTÍCIES

Contacte

Nom*
País*
Correu electrònic*
Ciutat*
Com ens heu trobat?*
Missatge*

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer d’Arqueoescena. La finalitat del fitxer és gestionar la informació de contacte de les persones i les entitats interessades en les activitats organitzades per Arqueoescena. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a l’adreça electrònica arqueoescena@gmail.com